הערך המוסף משמעותי מתמיד

עם הגידול בכמות החברות הפונות למדען הראשי ובאיכותן, התחרות על כספיו הופכת קשה יותר ומורכבת יותר. במקביל, קיים הצע רחב יותר של תוכניות מימון הדורש הבנה מעמיקה בתנאים ובהזדמנויות שכל תוכנית טומנת בחובה. דווקא עכשיו יש צורך בליווי מקצועי ואיכותי, שיוביל אותך למענק אפקטיבי:

  • בניית תוכניות עבודה רב שנתיות
  • גידור הידע והטכנולוגיה בחברה
  • העלאה משמעותית של סיכויי המעבר
  • גידול משמעותי בכספי המענק להם זכאית החברה
  • גידול משמעותי בניצול כספי המענק בפועל
  • קיצור התהליך המנהלי הכרוך בזכייה במענק וקבלתו בפועל

היחס הממוצע בין הבקשות המבוקשות לבין הבקשות המאושרות בפועל עומד על כ-50%. מחשבה חופשית מגיעה לשיעורי הצלחה העולים בעשרות אחוזים על שיעורי ההצלחה הממוצעים, בקרב חברות גדולות, בינוניות וקטנות.