השירותים שלנו כוללים

איתור מקורות המימון הממשלתי המתאימים ביותר לפרויקט ולחברה

 • משך התמיכה האופטימלי
 • טווח המענק האפשרי
 • תאריכים וקולות קוראים
 • אפשרויות לשת"פ דו/רב לאומי
 • ערוצי מימון זרים – אירופאיים, פדראליים
 • התחייבויות החברה לגוף המממן

אפיון הפרויקט וקביעת אסטרטגיה לגיוס המענק

 • ניתוח פעילות המחקר המתבצעת בחברה – טווח מיידי וטווח ארוך
 • אפיון המוצרים של החברה ובחירת המוצרים המתאימים לתמיכה ממשלתית
 • היקף המימון הנדרש לחברה
 • גידור ידע קיים וידע עתידי
 • בחינת הטכנולוגיה הגנרית והיישומית
 • בחינת הצורך בשוק וה-TTM
 • חלוקת פעילות הפיתוח לפי פרויקטים

בניית הבקשה והגשתה וליווי החברה עד לקבלת מענק

 • מינוי יועץ צמוד העובד עם החברה לאורך כל התהליך
 • ליווי וסיוע בהגדרת הפרויקט וכתיבת המסמך טכנולוגי והשיווקי, ובניית התקציב
 • ביקרות הנתונים הפיננסים של החברה ובחינתם לאור הפרויקט הנידון
 • הכנה וסימולציה לבדיקה המקצועית

תמיכה של צוות מקצועי רחב המורכב מכלכלנים, רו"ח, ואנשי מקצוע ממגוון תחומים מדעיים

ליווי בכל צמתי ההחלטות והשינויים שבדרך

 • ליווי וייעוץ לגבי: שינויים בתוכנית הפיתוח, שינויים בתקציב המו"פ, הגשת דוחות ותשלום תמלוגים, סגירת תיק ועוד
 • בקשות מיוחדות: הוצאת ייצור, מכירת IP, החלפת מובילי הפיתוח, שינוי במבנה החברה ועוד.

ליווי וייעוץ לאורך כל ההליך הבירוקראטי מול הגופים הממשלתיים

ייעוץ לגבי חוק המו"פ והשלכותיו

 • מכירת חברה
 • הוצאת ידע לחו"ל
 • העברת ייצור לחו"ל
 • תשלום תמלוגים
 • שרשור תיקים
 • M&A