ליווי לאורך חיי הפרויקט

מחשבה חופשית מאמינה בתהליך עבודה שיטתי הבוחן מחד את צרכי החברה בטווח הקצר ובטווח הארוך, ומנגד את אפיקי המימון השונים, על מנת למצות את האפשרויות העמודות בפני החברה למקסם את הערך הכספי הניתן לגיוס. המחלקה המקצועית תלווה את החברה ותייעץ לה בכל השלבים מול המדען הראשי, החל מזיהוי אפיק המימון המיטבי ובניית התוכניות הנדרשות, דרך הבדיקה המקצועית, והזכייה ועד לקבלת הכסף בפועל. אישור המדען הראשי לפרויקט אינו סוף הדרך, אנו נלווה אותך גם לאחר מכן, במהלך כל תקופת המו"פ.