המוטיבציה העיקרית בהקמת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגיה הינה הגמישות שניתנת למועצת הרשות בשינוי נהלי מסלולי ההטבה והקמת מסלולי הטבה חדשים. בשבוע שעבר, בברכת שר הכלכלה אלי כהן, אישרה המועצה החדשה של הרשות לחדשנות הוראות חדשות בגין תשלום תמלוגים.

עיקריי השינויים:

  • הופחת קצב החזר התמלוגים עבור חברות קטנות-בינוניותחובת תשלום תמלוגים שעד עתה עמדה על שיעור של 3% ממכירות החברה בשלוש השנים הראשונות ועל שיעור של 3.5% החל מהשנה הרביעית, שונתה ותעמוד כעת על 3% באופן קבוע עד החזר המענק.

  • חברה גדולה (חברה אשר הכנסותיה עלו על 70 מיליון דולר בשנה שקדמה להגשת הבקשה) תשלם תמלוגים בשיעור של 5%.

  • חברה מתחום התעשייה המסורתית הנתמכת במסגרת התוכנית לתמיכה בתעשייה המסורתית, תשלם תמלוגים בשיעור של 1.3% בלבד, במידה ואינה זכאית לפטור מתמלוגים. נדגיש כי חברה מתחילה בתעשייה המסורתית זכאית לפטור מלא מתשלום מתמלוגים למשך שלוש שנים!

המעבר לרשות הסתיים ואיתו מגיעים שינויים ושיפורים לתקנות הקיימות, זה הזמן להנות מהמסלולים השונים והמגוונים שהרשות לחדשנות מציעה!

לפרטים נוספים ולבחינת סיכויי ההצלחה פנו אלי:

בלה מילר
מנהלת שיווק
מחשבה חופשית
050-3034597 | 02-6799833 שלוחה 293 | [email protected]