(Horizon 2020 – FTI (Fast Track to Innovation 

במסגרת התכנית האירופאית הורייזון 2020 אשר מטרתה לעודד מו"פ בתעשייה והשקעה בחברות קטנות ובינוניות, הושקה לאחרונה תכנית מימון יוצאת דופן – Fast Track to Innovation.

תכנית  זו מזמינה קונסורציומים קטנים (בין 3-5 משתתפים מהתעשייה) לעסוק בפיתוח מוצרים חדשניים ופורצי דרך בעלי פוטנציאל גבוה בהשפעה על השוק האירופאי.
קונסורציומים אשר בקשתם תאושר ייהנו ממענק עד 3 מיליון יורו, באחוזי תמיכה של 70% עבור חברות עם מטרות רווח ו-100% עבור ארגונים ללא מטרות רווח.

למה כדאי להגיש?

 • קונסורציומים קטנים (בין 3-5 משתתפים)
 • קבלת המענק בזמן קצר יותר
 • אין מגבלות על זכויות ה-IP  או הייצור

מועד הגשה: 23.5.2019

לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל בלה שראל מנהלת שיווק במחשבה חופשית:

[email protected] , 050-3034597

קרן KORIL- שת"פ בין חברה ישראלית לחברה קוריאנית

קרן KORIL הינה קרן המתמקדת בעידוד פרויקטי מו"פ משותפים בין חברות ישראליות לבין חברות מקוריאה בכל תחומי הטכנולוגיה.

החברות אשר נתמכות ע"י הקרן, נהנות מתמיכה של עד 50% מתוך התקציב המאושר.

גובה המענק:  עד 2 מיליון דולר

ניתן להגיש עד ה-31.7.2019

לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל בלה שראל מנהלת שיווק במחשבה חופשית:

[email protected] , 050-3034597

קרן SIIRD- שת"פ בין חברה ישראלית לחברה סינגפורית

קרן SIIRD הינה קרן המתמקדת בעידוד פרויקטי מו"פ משותפים בין חברות ישראליות לבין חברות מסינגפור.

החברות אשר נתמכות ע"י הקרן, נהנות מתמיכה של עד 50% מתוך התקציב המאושר.

גובה המענק:  עד 1 מיליון דולר

אורך הפרויקט: 12 חודשים

ניתן להגיש עד ה-1.3.2019

לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל בלה שראל מנהלת שיווק במחשבה חופשית:

[email protected] , 050-3034597

קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור ביצוע פיילוטים בתחומי הגנת הסביבה

המסלול תומך בתוכניות מחקר ופיתוח ובתכניות הרצה ("פיילוטים") בתחומי הגנת הסביבה. המסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות ולמשרד להגנת הסביבה.

משרד להגנת הסביבה בשיתוף עם רשות החדשנות השיקו בפעם את תכנית ה"פיילוטים" לחברות בתחומי הגנת הסביבה.

על מוצרים המוגשים במסגרת התכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות.

תמיכה בגובה של 20%-50% מהתקציב המאושר (תמיכה בגובה של 75% תינתן האופן חריג לפרויקט בעל פוטנציאל רב).

תוספת של 20% מענק במידה שפעילות המו"פ שאושרה מתבצעת באזורי עדיפות לאומית וגם אתר ההרצה שאושר ממוקם באזור עדיפות לאומית.

תאריך ההגשה האחרון: 20/2/2019
מועד ההגשה אחריו: 24/7/2019

לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל בלה שראל מנהלת שיווק במחשבה חופשית:

[email protected] , 050-3034597

קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור ביצוע פיילוטים בתחומי תחבורה

המסלול תומך בתכניות הרצה ("פיילוטים") בתחומי התחבורה. המסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות, למשרד התחבורה ולמנהלת תחליפי נפט ותחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה.

משרד התחבורה בשיתוף עם רשות החדשנות ומנהלת תחליפי נפט ותחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה, השיקו את תכנית ה"פיילוטים" לחברות בתחומי תחבורה.

על מוצרים המוגשים במסגרת התכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות.

תמיכה בגובה של 20%-50% מהתקציב המאושר (תמיכה בגובה של 60% או 75% תינתן האופן חריג לפרויקט בעל פוטנציאל רב).

מועד הגשה: 20.2.2019

לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל בלה שראל מנהלת שיווק במחשבה חופשית:

[email protected] , 050-3034597

קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור ביצוע פיילוטים בתחומי בריאות דיגיטלית

משרד הבריאות בשיתוף עם רשות החדשנות ומטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית השיקו בפעם השנייה את תכנית ה"פיילוטים" לחברות בתחומי בריאות דיגיטלית.

על מוצרים המוגשים במסגרת התכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות.

המסלול תומך בתכניות הרצה ("פיילוטים") בתחום הבריאות הדיגיטלית, אשר יתבצעו בארגוני הבריאות בישראל או יתבססו על יכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשותם.

תמיכה בגובה של 20%-50% מהתקציב המאושר (תמיכה בגובה של 60% או 75% תינתן האופן חריג לפרויקט בעל פוטנציאל רב).

מועד הגשה: 3.3.2019

לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל בלה שראל מנהלת שיווק במחשבה חופשית:

[email protected] , 050-3034597

תכנית "כסף חכם" – מענק עבור הוצאות שיווק

תכנית כסף חכם – סיוע בשיווק מוצרים ושירותים לחו"ל 

מטרת התכנית הנה הגדלת היקף הייצוא של החברה לשווקים הבינלאומיים.
במסגרת התכנית יוכרו הוצאות ייעודיות לשיווק המוצרים בחו"ל או הוצאות הנובעות מרכישת שירותים לקידום מאמצי השיווק בשווקי היעד.

גובה המענק בתכנית זו הנו עד 500,000 ש"ח ויהווה 50% מגובה התקציב המאושר.

לחברות אשר תפעלנה בשוק יעד מועדף (סין,יפן והודו) יאושר מענק בגובה של 1 מיליון ש"ח.

תנאי סף: ייצוא בגובה של 250K$ לפחות בשנת 2017 או בשנת 2018

רוצים להיות הזוכים הבאים? פנו אלי לבחינת התאמה לתכנית זו ולהגשה למועד הקרוב 

בברכה,
בלה שראל
מנהלת שיווק
מחשבה חופשית

050-3034597 | 02-6799833 שלוחה 293 | [email protected]

שת"פ ישראל – רוסיה

במסגרת תכניות השת"פ של ישראל עם ארהמדינות שונות נפתח לאחרונה קול-קורא לשיתוף פעולה של חברות ישראליות עם חברות מרוסיה. הקול הקורא מיועד לחברות מישראל ומרוסיה המשתפות פעולה בפרויקטים של מחקר ופיתוח בכל תחומי הטכנולוגיה.

מועד הגשה: 28.3.2019

לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל בלה שראל מנהלת שיווק במחשבה חופשית:

[email protected] , 050-3034597

שת"פ ישראל – אנגליה

במסגרת תכנית EUREKA נפתח לאחרונה קול-קורא לשיתוף פעולה של חברות ישראליות עם חברות מאנגליה. הקול הקורא מיועד לחברות מישראל ומאנגליה המשתפות פעולה בפרויקטים של מחקר ופיתוח בכל תחומי הטכנולוגיה. חברות ישראליות יוכלו להגיש בקשות לסיוע במימון של עד 50% לפרויקטים של מו"פ משותפים עם חברות מאנגליה.

מועד הגשה: 6.3.2019 (ישנו רק שלב אחד להגשה)

לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל בלה שראל מנהלת שיווק במחשבה חופשית:

[email protected] , 050-3034597

קול קורא להגשת תכניות מו"פ ו/או תכניות הכנה למו"פ בתחום הטקסטיל

זירת ייצור מתקדם ברשות החדשנות בשיתוף עם משרד הכלכלה ואיגוד הטקסטיל בהתאחדות התעשיינים השיקו לאחרונה קול קורא לחברות תעשייתיות מתחום הטקסטיל. התכנית תסייע לחברות לבצע תכניות מו"פ ו/או תכניות הכנה למו"פ, אשר מטרתן להוביל לפיתוחם של מוצרים חדשים ותהליכי ייצור חדשניים.

רשימת התחומים בהם מתמקד הקול הקורא:

 • טכנולוגיות צביעה ואשפרה
 • בדים חדשניים
 • טקסטיל רפואי
 • גזירה ותפירה
 • Non-woven
 • טקסטיל ביטחוני
 • טקסטיל לבית
 • חו"ג טקסטיליים (לדוגמא: בדים, חוטים, כותנה, תויות וכיוצ"ב)
 • סריגה ואריגה
 • כימיקלים לטקסטיל
 • טקסטיל טכנולוגי (לדוגמא: רפואי, קוסמטי וכיוצ"ב)

גובה התמיכה: עד 50% מגובה התקציב המאושר (חברות בפריפריה זכאיות ל-10% תמיכה נוספים)

בנוסף, חברות יהיו זכאיות להטבות נוספות כגון פטור מתשלום תמלוגים.

חברות הממוקדות בתכנית המו"פ אותה הן מעוניינות לבצע, מוזמנות להגיש בקשות לתמיכה במסלול מופ"ת ותהיינה זכאיות למענק בשיעור של עד 50% ולהטבות נוספות הניתנות בהתאם לתנאי המסלול,  בכלל זה פטור מתשלום תמלוגים לחברות העונות לתנאים.

מועד אחרון להגשת בקשות: 6.1.2019

לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל בלה שראל מנהלת שיווק במחשבה חופשית:

[email protected] , 050-3034597