במסגרת שיתוף פעולה בין רשות החדשנות לבין קרנות הביטוח הלאומי, נפתח לאחרונה מסלול "עזרטק" אשר מטרתו לעוד מו"פ של טכנולוגיות מסייעות לאנשים עם מוגבלות.

המסלול מיועד לחברות ולמלכ"רים בישראל המעוניינים לפתח טכנולוגיות המשרתות קבוצות בעלות מוגבלויות פיזיות, שכליות או קוגניטיביות, המהוות עד 5% מהאוכלוסייה.

תנאי התכנית:
 • המענק: עד 900,000 ₪ לתקופה של עד 12 חודשים.
 • תכנית מאושרת של תאגיד ללא כוונת רווח – %85 מהתקציב המאושר. (מלכ"רים ייהנו מפטור מתמלוגים)
 • תכנית מאושרת של תאגיד למטרת רווח, אשר התאגד לכל היותר 5 שנים לפני מועד הגשת הבקשה – %65 מהתקציב המאושר.
 • תכנית מאושרת של תאגיד למטרת רווח, אשר התאגד למעלה מ-5 שנים לפני מועד הגשת הבקשה – 30%/ 40% / 50% מהתקציב המאושר, להחלטתה של הוועדה הבוחנת לפי חוזק הפרויקט.

לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל בלה שראל מנהלת שיווק במחשבה חופשית:

[email protected] , 050-3034597

תנאי התכנית:

 • על היזמית להיות בעלת (לפחות) 33% מהחברה
 • הזיעל היזמית להיות חלק מצוות ההנהלה: מנכ"לית ו/או סמנכ"ל טכנולוגית של החברה

גובה המימון:

 • 75% תמיכה מגובה התקציב המאושר בשנה הראשונה
 • 70% תמיכה מגובה התקציב המאושר בשנה השנייה

תקרת התקציב:

 • עד 2.5 מיליון ש"ח בשנה הראשונה
 • עד 4.5 מיליון ש"ח בשנה השנייה

הנוסף לתנאים המיטיבים של התכנית, רשות החדשות תעניק חשיפה והדרכה ייעודית על כלל מסלולי רשות החדשנות לנשים.

המסלול תומך בתכניות הרצה ("פיילוטים") בתחומי התחבורה. המסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות, למשרד הפנים ולמטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי.

המסלול תומך בתכניות מחקר ופיתוח ובתכניות הרצה של טכנולוגיות חדשניות בשירות גופי השלטון המקומיאשר מטרתם לייעל ולשפר את השירותים הניתנים לאזרחים על ידי גופים אלו.

על מוצרים המוגשים במסגרת התכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות.

תמיכה בגובה של 20%-50% מהתקציב המאושר (תמיכה בגובה של 60% תינתן האופן חריג לפרויקט בעל פוטנציאל רב).

מועד הגשה: 29.4.2019

לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל בלה שראל מנהלת שיווק במחשבה חופשית:

[email protected] , 050-3034597

המסלול תומך בתכניות הרצה ("פיילוטים") בתחומי התקשוב הממשלתי. המסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות, לרשות התקשוב הממשלתי ולרשות המיסים.

על מוצרים המוגשים במסגרת התכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות.

תמיכה בגובה של 20%-50% מהתקציב המאושר (תמיכה בגובה של 60% תינתן האופן חריג לפרויקט בעל פוטנציאל רב).

מועד הגשה: 15.4.2019

לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל בלה שראל מנהלת שיווק במחשבה חופשית:

[email protected] , 050-3034597

במסגרת התכנית האירופאית הורייזון 2020 אשר מטרתה לעודד מו"פ בתעשייה והשקעה בחברות קטנות ובינוניות, הושקה לאחרונה תכנית מימון יוצאת דופן – Fast Track to Innovation.

תכנית  זו מזמינה קונסורציומים קטנים (בין 3-5 משתתפים מהתעשייה) לעסוק בפיתוח מוצרים חדשניים ופורצי דרך בעלי פוטנציאל גבוה בהשפעה על השוק האירופאי.
קונסורציומים אשר בקשתם תאושר ייהנו ממענק עד 3 מיליון יורו, באחוזי תמיכה של 70% עבור חברות עם מטרות רווח ו-100% עבור ארגונים ללא מטרות רווח.

למה כדאי להגיש?

 • קונסורציומים קטנים (בין 3-5 משתתפים)
 • קבלת המענק בזמן קצר יותר
 • אין מגבלות על זכויות ה-IP  או הייצור

מועד הגשה: 23.5.2019

לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל בלה שראל מנהלת שיווק במחשבה חופשית:

[email protected] , 050-3034597

קרן KORIL הינה קרן המתמקדת בעידוד פרויקטי מו"פ משותפים בין חברות ישראליות לבין חברות מקוריאה בכל תחומי הטכנולוגיה.

החברות אשר נתמכות ע"י הקרן, נהנות מתמיכה של עד 50% מתוך התקציב המאושר.

גובה המענק:  עד 2 מיליון דולר

ניתן להגיש עד ה-31.7.2019

לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל בלה שראל מנהלת שיווק במחשבה חופשית:

[email protected] , 050-3034597

קרן SIIRD הינה קרן המתמקדת בעידוד פרויקטי מו"פ משותפים בין חברות ישראליות לבין חברות מסינגפור.

החברות אשר נתמכות ע"י הקרן, נהנות מתמיכה של עד 50% מתוך התקציב המאושר.

גובה המענק:  עד 1 מיליון דולר

אורך הפרויקט: 12 חודשים

ניתן להגיש עד ה-1.3.2019

לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל בלה שראל מנהלת שיווק במחשבה חופשית:

[email protected] , 050-3034597

המסלול תומך בתוכניות מחקר ופיתוח ובתכניות הרצה ("פיילוטים") בתחומי הגנת הסביבה. המסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות ולמשרד להגנת הסביבה.

משרד להגנת הסביבה בשיתוף עם רשות החדשנות השיקו בפעם את תכנית ה"פיילוטים" לחברות בתחומי הגנת הסביבה.

על מוצרים המוגשים במסגרת התכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות.

תמיכה בגובה של 20%-50% מהתקציב המאושר (תמיכה בגובה של 75% תינתן האופן חריג לפרויקט בעל פוטנציאל רב).

תוספת של 20% מענק במידה שפעילות המו"פ שאושרה מתבצעת באזורי עדיפות לאומית וגם אתר ההרצה שאושר ממוקם באזור עדיפות לאומית.

תאריך ההגשה האחרון: 20/2/2019
מועד ההגשה אחריו: 24/7/2019

לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל בלה שראל מנהלת שיווק במחשבה חופשית:

[email protected] , 050-3034597

המסלול תומך בתכניות הרצה ("פיילוטים") בתחומי התחבורה. המסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות, למשרד התחבורה ולמנהלת תחליפי נפט ותחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה.

משרד התחבורה בשיתוף עם רשות החדשנות ומנהלת תחליפי נפט ותחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה, השיקו את תכנית ה"פיילוטים" לחברות בתחומי תחבורה.

על מוצרים המוגשים במסגרת התכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות.

תמיכה בגובה של 20%-50% מהתקציב המאושר (תמיכה בגובה של 60% או 75% תינתן האופן חריג לפרויקט בעל פוטנציאל רב).

מועד הגשה: 20.2.2019

לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל בלה שראל מנהלת שיווק במחשבה חופשית:

[email protected] , 050-3034597

משרד הבריאות בשיתוף עם רשות החדשנות ומטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית השיקו בפעם השנייה את תכנית ה"פיילוטים" לחברות בתחומי בריאות דיגיטלית.

על מוצרים המוגשים במסגרת התכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות.

המסלול תומך בתכניות הרצה ("פיילוטים") בתחום הבריאות הדיגיטלית, אשר יתבצעו בארגוני הבריאות בישראל או יתבססו על יכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשותם.

תמיכה בגובה של 20%-50% מהתקציב המאושר (תמיכה בגובה של 60% או 75% תינתן האופן חריג לפרויקט בעל פוטנציאל רב).

מועד הגשה: 3.3.2019

לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל בלה שראל מנהלת שיווק במחשבה חופשית:

[email protected] , 050-3034597