פתיחת מקצים בתכנית "כסף חכם" לשנת 2017

תכנית "כסף חכם" נפתחה להגשות לשנת 2017.
מטרת התכנית הנה הגדלת היקף הייצוא של החברה לשווקים הבינלאומיים.
במסגרת התכנית יוכרו הוצאות ייעודיות לשיווק המוצרים בחו"ל או הוצאות הנובעות מרכישת שירותים לקידום מאמצי השיווק בשווקי היעד.

גובה המענק בתכנית זו הנו עד 500,000 ש"ח ויהווה 50% מגובה התקציב המאושר.

לחברות אשר תפעלנה בשוק יעד מועדף (סין,יפן והודו) יאושר מענק בגובה של 1 מיליון ש"ח.

תנאי סף: ייצוא בגובה של 250 K$ לפחות בשנת 2015 או בשנת 2016

שימו לב כי הועדה תתכנס בכל חודש עד לתום התקציב.

רוצים להיות הזוכים הבאים? פנו אלי לבחינת התאמה לתכנית זו ולהגשה למועד הקרוב 

בברכה,
בלה מילר
מנהלת שיווק
מחשבה חופשית

050-3034597 | 02-6799833 שלוחה 293 | [email protected]

קול קורא  מס' 9 לשת"פ ישראל –  ספרד 

במסגרת תכניות השת"פ של ישראל עם ספרד, נפתח לאחרונה קול-קורא מס' 9 לשיתוף פעולה של חברות ישראליות עם חברות ספרדיות. הקול קורא מיועד לחברות מישראל ומספרד המשתפות פעולה בפרויקטים בכל תחומי הטכנולוגיה. חברות ישראליות יוכלו להגיש בקשות לסיוע במימון של עד 50% לפרויקטים של מו"פ משותפים עם חברות מספרד.

למרות שהתכנית פתוחה להגשות לחברות המפתחות מוצרים בכל תחומי הטכנולוגיה, תינתן עדיפות לחברות בתחומים הבאים:

נפתח קול קורא רביעי לשת"פ ישראל – יפן

במסגרת תכניות השת"פ של ישראל עם מדינות שונות, נפתח לאחרונה קול-קורא לשיתוף פעולה של חברות ישראליות עם חברות מיפן. הקול קורא מיועד לחברות מישראל ומיפן המשתפות פעולה בפרויקטים בכל תחומי הטכנולוגיה, חברות ישראליות יוכלו להגיש בקשות לסיוע במימון של עד 50% לפרויקטים של מו"פ משותפים עם חברות מיפן.

מועד הגשה: 15.6.2017

לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל בלה מילר מנהלת שיווק במחשבה חופשית:

[email protected] , 050-3034597

קול קורא להגשת בקשות סיוע לפיתוח מוצרים בתעשיית החלל

במסגרת שת"פ של משרד המדע הטכנולוגיה והחלל עם רשות החדשנות, פורסם לאחרונה קול קורא ראשון לשנת 2017, לקבלת בקשות למימון פיתוח מוצרים בתחום החלל.

מועד אחרון להגשה: 30.4.2017

אחוזי תמיכה: 85%

גובה התקציב: ללא הגבלה

לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל בלה מילר מנהלת שיווק במחשבה חופשית:

[email protected] , 050-3034597

 

קול קורא לחברות מתחום הקלינטק

במסגרת שת"פ של משרד הביטחון ורשות החדשנות, נפתח לאחרונה קול קורא להגשת הצעות לפרויקטים להדגמת טכנולוגיות ישראליות חדשניות בתחומי תשתיות (מים, אנרגיה, ביוב) והגנת הסביבה במתקני מערכת הביטחון.

בדגש על הנושאים הבאים:
1) טיפול בשפכים בתשתית עצמאית – מנותקת מתשתית הולכת שפכים מרכזית
2) טיוב איכות השפכים המוזרמים ממחנות צה"ל למערכות הולכת שפכים מרכזיות
3) מערכות ניידות לייצור ואגירת אנרגיה
4) מערכות לחימום מים, מבוססות מערכות סולאריות
5) טיפול בפסולת אורגנית – ביוגז/גזיפיקציה

מועד להגשת השלב הראשון (שלב הסינון): 15.5.2017

אחוזי תמיכה: 20%-50%

גובה התקציב: ללא הגבלה 

לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל בלה מילר מנהלת שיווק במחשבה חופשית:

[email protected] , 050-3034597

 

קול קורא לשת"פ ישראל – מקסיקו/ארגנטינה

במסגרת תכניות השת"פ של ישראל עם מדינות מאמריקה הלטינית, נפתחו לאחרונה קולות-קוראים לשיתוף פעולה של חברות ישראליות עם חברות ממקסיקו או מארגנטינה. הקולות קוראים מיועדים לחברות מישראל וממדינות אלה המשתפות פעולה בפרויקטים של מחקר ופיתוח בתחומי טכנולוגיה שונים,חברות ישראליות יוכלו להגיש בקשות לסיוע במימון של עד 50% לפרויקטים של מו"פ משותפים.

 

לפרטים נוספים אודות התכניות פנו אל בלה מילר מנהלת שיווק במחשבה חופשית:

[email protected] , 050-3034597

קול קורא לשת"פ ישראל – סין

במסגרת תכניות השת"פ של ישראל עם מדינות שונות, נפתח לאחרונה קול-קורא לשיתוף פעולה של חברות ישראליות עם חברות מסין (מכל רחבי הארץ). הקול קורא מיועד לחברות מישראל ומסין המשתפות פעולה בפרויקטים בכל תחומי הטכנולוגיה, חברות ישראליות יוכלו להגיש בקשות לסיוע במימון של עד 50% לפרויקטים של מו"פ משותפים עם חברות מסין.

מועד הגשה: מאי 2017

לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל בלה מילר מנהלת שיווק במחשבה חופשית:

[email protected] , 050-3034597

מסלול מימד – מינוף מו"פ דואלי צבאי, בטחוני ומסחרי

נפתח לאחרונה קול קורא מס' 10 לתכנית מימ"ד. תכנית זו הינה תכנית שת"פ בין רשות החדשנות לבין המנהל למחקר פיתוח אמל"ח ותשתיות טכנולוגיות (מפא"ת).

המטרה של התכנית הינה לעודד מו"פ דואלי (צבאי/ביטחוני ואזרחי/עסקי).

מועד הגשה: 21.4.2017

לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל בלה מילר מנהלת שיווק במחשבה חופשית:

[email protected] , 050-3034597

,

U.S Federal grants for Clean-tech, Agriculture & Materials

n this meetup we'll introduce you to the funding of Energy companies by means of U.S. grants and contracts. We will present the different agencies in charge of the funding supporting Energy companies research and development activities.

With the growing awareness and discussion regarding alternative energy sources, we have seen increased budgets for R&D in the Energy field. Over the next year, the US government will provide substantial budgets for this exciting field. Various federal offices allocated increasing budgets to support R&D for energy based technologies, including the DOE, DHS, NSF etc.

Agenda:

10:00-10:30Gathering

10:30-12:00 U.S grants for Clean-tech, Agriculture & Materials  ,Mr. Idan Fisher, Professional Manager Eagle Point Funding

For more information, please contact Bella Miller at: [email protected]

For Registration please click here