חדשנות דיגטלית לאתגרי המגזר הציבורי

חדשנות במגזר הציבורי – קול קורא מס' 3

מטרת התכנית לסייע ליזמים לפתח מוצרים חדשניים אשר ישפרו את שירותי משרדי הממשלה וגופים ציבוריים.

תנאי התכנית:
תקציב עד 300,000 ש"ח: 
 • תמיכה כספית של 80% מגובה התקציב המאושר
 • לתקופה של עד 12 חודשים

תקציב בין 300,000 ש"ח עד 4,000,000 ש"ח:
 • תמיכה כספית של 50% מגובה התקציב המאושר
 • לתקופה של עד 12 חודשים

התחומים המועדפים לשנת 2018:
 • חינוך דיגיטלי
 • רווחה דיגיטלית
 • בריאות דיגיטלית
 • תעסוקה ופיתוח הון אנושי דיגיטלי
 • שלטון מקומי דיגיטלי
 • כלכלה  דיגיטלית
 • שירותים משפטיים דיגיטליים
 • שירותים דיגיטליים לאזרחים ותיקים
 • שירותים ותשתיות דיגיטליים

הגשות עד: 1.7.2018

לפרטים נוספים ולבחינת סיכויי ההצלחה פנו אלי:

בלה שראל
מנהלת שיווק
מחשבה חופשית
050-3034597 | 02-6799833 שלוחה 291 | [email protected]