חדשנות במגזר הציבורי

מטרת התכנית לסייע ליזמים לפתח מוצרים חדשניים אשר ישפרו את שירותי משרדי הממשלה וגופים ציבוריים (בתחומי חינוך, בריאות, רווחה, כלכלה, משפטים, שלטון מקומי ועוד).

חברות אשר יתמכו על ידי התכנית ייהנו ממודל מימון אטרקטיבי, פטור מתמלוגים (החברה לא תשלם תמלוגים על מכירות לחברות ממשלתיות ולתאגידים ציבוריים) ומלקוח ראשון משמעותי.

תנאי התכנית:
תקציב עד 300,000 ש"ח: 
תמיכה כספית:
 • שנה ראשונה: 80% מהתקציב המאושר
 • שנה שנייה: 70% מהתקציב המאושר
 • שנה שלישית ואילך: 50% מהתקציב המאושר

תקופת תמיכה:

 •  עד 12 חודשים

תקציב בין 300,000 ש"ח עד 4,000,000 ש"ח:
תמיכה כספית:
 • עד 50% מהתקציב מהתקציב המאושר
 • תוספת 10% לאזור עדיפות לאומית

תקופת תמיכה:

 • לתקופה של עד 12 חודשים

 • בשנת 2019 יתקיימו שני קולות קוראים:
  1. מועד הגשה ראשון: 11.4.2019
   תשובות יתקבלו ביולי 2019
  2. מועד הגשה שני: 11.07.2019 עד 11.09.2019 
   תשובות יתקבלו בדצמבר 2019

לפרטים נוספים אודות התחומים המועדפים לשנת 2019 ולבחינת סיכויי ההצלחה פנו אלי:

בלה שראל
מנהלת שיווק
מחשבה חופשית
050-3034597 | 02-6799833 שלוחה 282 | [email protected]