תנאי התכנית:

  • על היזמית להיות בעלת (לפחות) 33% מהחברה
  • הזיעל היזמית להיות חלק מצוות ההנהלה: מנכ"לית ו/או סמנכ"ל טכנולוגית של החברה

גובה המימון:

  • 75% תמיכה מגובה התקציב המאושר בשנה הראשונה
  • 70% תמיכה מגובה התקציב המאושר בשנה השנייה

תקרת התקציב:

  • עד 2.5 מיליון ש"ח בשנה הראשונה
  • עד 4.5 מיליון ש"ח בשנה השנייה

הנוסף לתנאים המיטיבים של התכנית, רשות החדשות תעניק חשיפה והדרכה ייעודית על כלל מסלולי רשות החדשנות לנשים.