במסגרת שיתוף פעולה בין רשות החדשנות לבין קרנות הביטוח הלאומי, נפתח לאחרונה מסלול "עזרטק" אשר מטרתו לעוד מו"פ של טכנולוגיות מסייעות לאנשים עם מוגבלות.

המסלול מיועד לחברות ולמלכ"רים בישראל המעוניינים לפתח טכנולוגיות המשרתות קבוצות בעלות מוגבלויות פיזיות, שכליות או קוגניטיביות, המהוות עד 5% מהאוכלוסייה.

תנאי התכנית:
  • המענק: עד 900,000 ₪ לתקופה של עד 12 חודשים.
  • תכנית מאושרת של תאגיד ללא כוונת רווח – %85 מהתקציב המאושר. (מלכ"רים ייהנו מפטור מתמלוגים)
  • תכנית מאושרת של תאגיד למטרת רווח, אשר התאגד לכל היותר 5 שנים לפני מועד הגשת הבקשה – %65 מהתקציב המאושר.
  • תכנית מאושרת של תאגיד למטרת רווח, אשר התאגד למעלה מ-5 שנים לפני מועד הגשת הבקשה – 30%/ 40% / 50% מהתקציב המאושר, להחלטתה של הוועדה הבוחנת לפי חוזק הפרויקט.

לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל בלה שראל מנהלת שיווק במחשבה חופשית:

[email protected] , 050-3034597