המדען הראשי

 • יצירת מקומות עבודה בתעשייה וקליטת כוח אדם מדעי וטכנולוגי
 • יצירת תשואה עודפת למשק הישראלי –  הגדלת התועלת הכלכלית למשק
 • שיפור מאזן התשלומים של המדינה על ידי ייצוא
 • ייצור "כחול לבן"

מטרת המדען הראשי היא לפתח את הטכנולוגיה בישראל כאמצעי לעידוד יזמות טכנולוגיות, מיצוי הפוטנציאל המדעי, הגברת בסיס הידע של התעשייה במדינת ישראל, עידוד מו"פ בעל ערך מוסף גבוה ועידוד שת"פ במו"פ הן ברמה הלאומית וברמה הבינלאומית.

בלשכת המדען הראשי מגוון תוכניות סיוע שפועלות על בסיס תקציב שנתי. חלקן ממוקדות בפיתוח טכנולוגיות מסוג מסוים, חלקן מתמקדות בשיתופי פעולה עם חברות זרות או עם מכוני מחקר, וחלקן פתוחות לכל מיזם או רעיון. כמו כן, את תוכניות המדען הראשי ניתן לחלק לפי השלב במחזור החיים של החברה הנתמכת והיקף המימון הנדרש לה.

הצלחה בגיוס מענק מלשכת המדען הראשי, מחייבת קודם כל היכרות עם מגוון התוכניות, המגבלות של כל תוכנית והערך המוסף שהיא מציעה.

כל חברה, אשר מפעילה בישראל מרכז מחקר ופיתוח, יכולה תיאורטית להנות בתקציב המדען הראשי, ולכסות חלק מהותי מהוצאות המו"פ שלה על ידי תמריץ ממשלתי כזה או אחר.

למה לגשת:

 • השתתפות סיכון
 • מימון לא מדלל
 • המענק הנו "מענק מותנה"- לא מכרת- לא החזרת
 • ההלוואה הזולה והמשתלמת במשק: החזרת המענק (במקרה של הצלחה) בקצב של 3% בשנה מהמכירות
 • הכרה ממשלתית בחברה וביכולותיה הטכנולוגיות
 • חוק המו"פ החדש: הקלות בהוצאת ידע וייצור לחו"ל
 • מגוון תוכניות המותאמות לצרכים השונים של החברה
 • תהליכי עבודה מזורזים

המפתח להצלחה:

הפנייה לקרן המחקר של המדען הראשי מורכבת וכרוכה בהשקעת משאבים רבים. בטרם אתה ניגש לתהליך, עליך לשאול את עצמך את השאלות הבאות:

 • זיהוי ההזדמנות – עשרות תכניות, קריטריונים שונים, זכאויות שונות – איפה להתחיל?
 • צורת ההגשה – מענה לקול קורא, הגשה פתוחה, הגשה למסלולים שונים – איזו תוכנית הכי מתאימה לטכנולוגיה שלי ולצרכים התקציביים?
 • אופן כתיבת הבקשה למענק – האם לחלק למספר תוכניות פיתוח, האם אוכל להקדיש את הזמן הדרוש לכתיבה ולתהליך, כמה לבקש, על מה לבקש, כמה להעמיק?
 • הבדיקה – איך הם עובדים? מי רואה את הבקשה שלנו? מי מחליט על המימון? במה האישור כרוך?
 • תחרות עזה –מאות בקשות למענק מוגשות לתוכניות המימון השונות מדי שנה, האם משהו בכלל יסתכל על הבקשה שלי? איך אני יכול להביא לכך שדווקא הבקשה שלי תבלוט?

קרן תנופה

תכנית תנופה נועדה בכדי לעודד יזמות טכנולוגית על ידי תמיכה בפעילות הנדרשת מיזמים בראשית צעדיהם. מטרת התוכנית הנה לקדם רעיון טכנולוגי חדש לקראת מימוש תעשייתי. הסיוע מאפשר ליזמים להגיע להחלטה ביחס לכדאיות המיזם בטרם הושקעו בו כספים רבים וזמן יקר ולפני שבוצע גיוס הון ראשוני עבור הפרויקט מגופים פרטיים.

הסיוע ליזמים במסגרת תנופה כולל מענק כספי בגובה 85% מהתקציב המאושר, עד לתקרה של 200,000 ש"ח לתכנית, המיועד לבניית אב-טיפוס, רישום פטנט, הכנת תכנית עסקית וקידום עסקי.