מגנטון

עקרונות התוכנית

 • מענק בשיעור 66% מהתקציב המאושר עבור החברה התעשייתית
 • כיסוי מלא (100%) של הוצאות מכון המחקר
 • פטור מתשלום תמלוגים
 • משך הפרויקט –  12 עד 24 חודשים
 • פרויקט בשלב הייתכנות הטכנולוגית
 • בעל פוטנציאל משמעותי לייצוא
 • הטכנולוגיה אינה קיימת ו/או אינה מפותחת בארץ
 • תקציב הפרויקט – עד 3,500,00 שקל
 • 2 קולות קוראים בשנה
 • המשך מימון הפיתוח לכדי מוצר מוגמר על ידי לשכת המדען הראשי
 • למידע נוסך ובירור זכאות צור קשר