קרנות פדראליות

משרדים פדראליים שונים בארה"ב, ובראשם משרד ה-NIH וה-DoD, מחלקים מדי שנה עשרות מיליארדי דולרים למחקר ופיתוח. הכסף מגיע ברובו למוסדות מחקר אמריקניים ולחברות היושבות בארה"ב, ואולם הגישה אליו פתוחה לארגוני מחקר זרים ולחברות המבצעות מו"פ מחוץ לארה"ב, הן באופן ישיר והן באמצעות שת"פ עם גורמים מקומיים בארצות הברית. גם חברות ישראליות בעלות פיתוח ייחודי יכולות להתמודד על כספים אלו.

מחשבה חופשית הנה החברה היחידה המתמחה בגיוס מענקי פיתוח פדראליים, במיקוד על תעשיית מדעי החיים.

תקציבים פדראליים לתעשיית מדעי החיים הנם בהיקף של  למעלה מ-50 מיליארד דולר, המנוהלים על ידי מגוון רחב של גופי מימון וסוכנויות. גיוס מענק פדראלי הנו תהליך אורך ומורכב. על מנת לצלוח תהליך שכזה נדרשת המומחיות וההכרה של הגופים השונים, הדינמיקה הממשלתית, הגדרות התוכניות והבירוקרטיה הפנימית.

התמיכה הפדראלית מציעה מגוון יתרונות, ביניהן: שיעור מענק של 100% ללא החזר תמלוגים, הקניין הרוחני נשאר ברשותו של החוקר, הכרה ביכולות החברה או החוקר, בסיס לקשר עסקי עם גורמים ממשלתיים ועוד.

המפתח להצלחת גיוס המענק טמון בבחירת המוסד אליו מוגשת הבקשה, בחינת הקריטריונים הספציפיים הנדרשים על ידו, תזמון הפנייה , וכתיבתה בהתאם לדרישות הספציפיות.