שת"פ במסגרות בינלאומיות

השת"פ הדו-לאומי במו"פ תעשייתי נועד לקדם ולסייע למפעלי התעשייה הישראלים בשלבים הראשונים של פיתוח מוצרים חדשים, באמצעות מסגרות של הסכמים בינלאומיים. שת"פ בין חברות מישראל וממדינות אשר נחתמו איתן הסכמים, בא לתרום לתעשייה הישראלית באמצעות הסתייעות בתשתית המדעית והמחקרית, המצוינות הטכנולוגית והבסיס ההנדסי-ייצורי העומדים לרשות התעשייה במדינות איתן משתפים פעולה.

שת"פ דו-לאומי במו"פ נועד לסייע לחברות ישראליות בפיתוח מוצרים חדשים, בחיזוק יכולות טכנולוגיות ושיווקית וביצירת קשרים אסטרטגיים. בתוכניות השת"פ הקיימות, מתחלקים הסיכון הטכנולוגי וההוצאה הכספית בין החברה הישראלית והחברה הזרה. גודל השוק הפנימי ויכולת הסחר של המדינה, החתומה על ההסכם, ואשר בה ממוקמת החברה הזרה, ישמשו כמנוף לשיווק המוצר הישראלי בשווקי המדינה הזרה ובשווקים בינלאומיים אחרים.

ממשלת ישראל יצרה בשנים האחרונות מסגרות מגוונות לשיתופי פעולה טכנולוגיים תעשייתיים עם ממשלות רבות באירופה, באסיה ובצפון אמריקה ובאמריקה הלטינית.

תוכניות Eureka ו- Eurostars

תוכנית כלל-אירופית לעידוד שיתופי פעולה במחקר ופיתוח תעשייתי תוכנית EUREKA נוסדה בשנת 1985 במטרה לקדם שיתופי פעולה טכנולוגיים בין חברות אירופאיות. בשנת 2000 הצטרפה ישראל כחברה מן המניין לתוכנית. דבר זה מאפשר לכל חברת טכנולוגיה מישראל לשתף פעולה עם חברה אירופאית אחרת החברה בארגון ולקבל מימון ממשלתי על חלקה במו"פ.

  • תוכניות EUREKA מונה כיום 41 מדינות
  • תוכנית  EUREKA נחשבת כתוכנית המובילות באירופה לקידום שיתופי פעולה טכנולוגיים תעשייתיים במימון ממשלתי
  • תוכנית EUREKA אפשרת מימון לפרויקטי מו"פ תעשייתיים בין חברות ישראליות לבין חברות מכל אחת ממדינות EUREKA
  • ISERD משמש כ"מוקד הלאומי" בישראל לתוכנית  EUREKA
  • באמצעות ISERD ניתן לאתר שותפים לחברות הישראליות, בכל אירופה.

קרנות דו-לאומיות

הסכם שיתוף פעולה שנחתם בין מדינת ישראל ובין מספר מדינות בעולם לשם עידוד התעשייה והקידמה הטכנולוגית בכל אחת מהמדינות. ההסכמים נועדו לקדם ולהקל את שיתוף הפעולה בין חברות משתי המדינות. הבדיקה של הבקשה נעשית ע"י המדען הראשי, או המוסד המקביל לו במדינת היעד.

בניגוד לקרנות דו-לאומיות, הסכמים אלו אינם מגדירים חבר מנהלים עצמאי, או תקציב מוגדר. קיימים הסכמים עם עשרות מדינות יעד, כאשר קיים שוני במיקוד הטכנולוגי ומועדי ההגשה בין ההסכמים השונים.

קרן דו לאומית היא קרן כספית לתמיכה בפרויקטי מחקר ופיתוח, הממומנת על ידי 2 ממשלות. מטרת הקרנות הנן לעודד את שיתוף הפעולה הטכנולוגי בין שתי המדינות ולהרחיב את בסיס הידע בכל מדינה על ידי ידע ויכולות המגיעים מהמדינה השותפה. הקרנות הדו לאומיות פועלות באופן עצמאי ואינן כפופות ללשכת המדען הראשי ולחוק המו"פ. החברות השותפות יכולות לקבוע את גודל התרומה של כל אחת מהן לפרויקט, כאשר הקרן מחייבת תרומה טכנולוגית של כל אחד מהצדדים.

קיימות כיום ארבע קרנות פעילות, הנבדלות זו מזו במיקוד הטכנולוגי, בדרישות מהחברות הפונות, בהיקף המענקים ובמועדי ההגשה.

להלן הקרנות: