SME Instrument

במסגרת תוכנית הוריזון 2020, נחנך בשנת 2014 מנגנון חדש שנועד לסייע לחברות קטנות ובינוניות על ידי מימון פרויקטים של מחקר ופיתוח חדשניים ופורצי דרך. המנגנון כולל 3 מסלולים, כל אחד מותאם לרמת הבשלות הטכנולוגית של המוצר בפיתוח:

מסלול ראשון – Phase 1 – הוכחת היתכנות:

 • בדיקת היתכנות הינה בדיקת הכדאיות הטכנולוגית או המעשית, כמו גם הכלכלית של רעיון בדגש על החדשנות.
 • פעילויות נתמכות: ניהול סיכונים, מחקר שוק, מעורבות משתמש, ניהול הקניין הרוחני (IP), פיתוח אסטרטגיה וחדשנות, חיפוש שותף, הוכחת היתכנות של רעיון וכו'.
 • ההצעה צריכה לכלול תכנית עסקית ראשונית המבוססת על הרעיון / הקונספט המוצע.

מסלול שני – Phase 2 – מרעיון למוצר:

 • פרויקטים חדשניים שיקבלו תמיכה יצטרכו להדגים את הפוטנציאל הגבוה במונחים של כושר התחרות של החברה וצמיחתה המתבססת על תכנית עסקית אסטרטגית.
 • פעילויות: פיתוח Demo, בדיקות, בניית אב טיפוס, ביצוע בדיקות Pilot, גמלון (Scale-up), מזעור, עיצוב וכדומה.
 • ההצעות יכללו מפרט עבור תוצאות הפרויקט, כולל תכנית מסחור ראשונה, וקריטריונים להצלחה.

מסלול שלישי – אימון וחניכה:

 • המשתתפים יהנו מסל של שירותי תמיכה כמו גם גישה לקרנות הפיננסיות הפועלות במסגרת Horizon 2020.

המשתתפים יכולים לגשת לשלב 1 ולאחר מכן לגשת לשלב 2, או לגשת ישירות לשלב 2.

תחומי הטכנולוגיה הנתמכים:

 • חדשנות אקולוגית ואספקה ​​בת קיימא של חומרי גלם
 • פיתוח בנושא חלל
 • ייצור משאבים יעילים לסביבה חדשנית ועיבוד של מזון
 • פתרונות חדשניים עבור מערכות אנרגיה נמוכות פחמן
 • Information and communication technologies – ICT – טכנולוגיות מידע ותקשורת
 • חדשנות בפתרונות עבור צמיחה כחולה (פרויקט פיתוח הקשור לימים ואוקיינוסים)
 • תחבורה
 • ננוטכנולוגיה, חומרים מתקדמים או טכנולוגיות ייצור ועיבוד מתקדמות
 • Homeland security- הגנה על תשתיות קריטיות
 • דיאגנוסטיקה (סמנים ביולוגיים ו / או מכשירי רפואיים)
 • ביוטכנולוגיה

למה לגשת?

 • גישה לקרנות הפיננסיות הפועלות במסגרת Horizon 2020.
 • חניכה ואימון ברמה אירופית.
 • הגשה שאינה מחייבת השתתפות בקונסורציום.

Send us mail