תכנית "כסף חכם" נפתחה להגשות לשנת 2017.
מטרת התכנית הנה הגדלת היקף הייצוא של החברה לשווקים הבינלאומיים.
במסגרת התכנית יוכרו הוצאות ייעודיות לשיווק המוצרים בחו"ל או הוצאות הנובעות מרכישת שירותים לקידום מאמצי השיווק בשווקי היעד.

גובה המענק בתכנית זו הנו עד 500,000 ש"ח ויהווה 50% מגובה התקציב המאושר.

לחברות אשר תפעלנה בשוק יעד מועדף (סין,יפן והודו) יאושר מענק בגובה של 1 מיליון ש"ח.

תנאי סף: ייצוא בגובה של 250 K$ לפחות בשנת 2015 או בשנת 2016

שימו לב כי הועדה תתכנס בכל חודש עד לתום התקציב.

רוצים להיות הזוכים הבאים? פנו אלי לבחינת התאמה לתכנית זו ולהגשה למועד הקרוב 

בברכה,
בלה מילר
מנהלת שיווק
מחשבה חופשית

050-3034597 | 02-6799833 שלוחה 293 | [email protected]