המסלול תומך בתכניות הרצה ("פיילוטים") בתחומי התחבורה. המסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות, למשרד הפנים ולמטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי.

המסלול תומך בתכניות מחקר ופיתוח ובתכניות הרצה של טכנולוגיות חדשניות בשירות גופי השלטון המקומיאשר מטרתם לייעל ולשפר את השירותים הניתנים לאזרחים על ידי גופים אלו.

על מוצרים המוגשים במסגרת התכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות.

תמיכה בגובה של 20%-50% מהתקציב המאושר (תמיכה בגובה של 60% תינתן האופן חריג לפרויקט בעל פוטנציאל רב).

מועד הגשה: 29.4.2019

לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל בלה שראל מנהלת שיווק במחשבה חופשית:

[email protected] , 050-3034597