SME Instrument, הפועלת במסגרת התכנית האירופאית 2020 Horizon, מציעה תמיכה בחברות מחקר ופיתוח הפועלות באופן עצמאי, ללא הצורך להתאגד בקונסורציום.
התכנית מציעה מענקים בגבוה של עד 2.5 מיליון יורו למימון פרויקטי מחקר ופיתוח חדשניים ופורצי דרך.
חברות אשר בקשתם תאושר ייהנו ממענק של 70% ומעלה מהוצאות המו"פ המוכרות, ובהכרה אירופאית למובילות טכנולוגית.

קול קורא ספציפי בתכנית הזאת הינו מיועד לחברות בתחום החלל.

מועדי ההגשה:

Phase 1: 9.11.2016; 15.2.2017
Phase 2:  13.10.2016; 18.1.2017
במידה ויש לכם מוצר חדשני ופורץ דרך בתחום החלל, פנו אלינו עכשיו לבחינת זכאות לקבלת המימון.
לפרטים נוספים אודות התכנית ובירור תאריכי הגשה נוספים לחצו כאן.