Eurostars היא תכנית של האיחוד האירופי הפועלת לפי מנגנוני הרשות לחדשנות (לשעבר לשכת המדען הראשי).

מטרת התכנית היא לפתוח בפני גופים ישראליים/חברות טכנולוגיה ישראליות שער להשתלב בתוך עולם השיווק, המחקר והפיתוח בשוק האירופאי.

בשונה מהתכנית האירופאית Horizon 2020, אשר תנאיה וחוקיה מנוהלים ע"י האיחוד האירופי, תכנית זו מנוהלת באמצעות מנגנוני קרן המו"פ של הרשות לחדשנות וכפופות לכלליה.

 

במידה ויש לכם שת"פ על בסיס מו"פ עם חברה אירופאית פנו אל בלה מילר מנהלת שיווק במחשבה חופשית לבחינת תכניות רלוונטיות:

[email protected] , 050-3034597