קול קורא  מס' 9 לשת"פ ישראל –  ספרד 

במסגרת תכניות השת"פ של ישראל עם ספרד, נפתח לאחרונה קול-קורא מס' 9 לשיתוף פעולה של חברות ישראליות עם חברות ספרדיות. הקול קורא מיועד לחברות מישראל ומספרד המשתפות פעולה בפרויקטים בכל תחומי הטכנולוגיה. חברות ישראליות יוכלו להגיש בקשות לסיוע במימון של עד 50% לפרויקטים של מו"פ משותפים עם חברות מספרד.

למרות שהתכנית פתוחה להגשות לחברות המפתחות מוצרים בכל תחומי הטכנולוגיה, תינתן עדיפות לחברות בתחומים הבאים: