שאלות נפוצות

מהם לוחות הזמנים לקבלת המענק ואיך משולם הכסף?

דיון בפרויקט המוצע נערך כ-4 חודשים לאחר הגשת הבקשה. לעיתים תהיה זכאית החברה למקדמה על סך 25% מסך המענק שנקבע. לאחר מכן מחויבת החברה להגיש דוח רבעוני (לא מבוקר) לקבלת החזר ההוצאות, עד לרמה של 90% מסך המענק. בתום הפרויקט על החברה להגיש דוח שנתי מבוקר, ודוח טכני, בעקבותיהם תקבל השלמה ל-100% מענק.

איך ניתן לעשות EXIT?

בעקבות תיקון #3 לחוק המו"פ, מכירת החברה לבעלים זרים הפכה אפשרית. ישנם תרחישים שונים למכירת הידע והבעלות, חלקם אף מאפשרים מכירה ללא תשלום קנס.

איך ניתן להוציא ייצור לחו"ל?

תיקון #3 לחוק המו"פ פטר גם בעיה זו. לחברה המגישה בקשה לתמיכה ישנה אפשרות לייצר בחו"ל את מוצריה. בהוצאת ייצור לחו"ל על החברה להתייחס למספר אלמנטים כגון אופי והיקף התמיכה בחברה, היקף הייצור בחו"ל, הצהרת הייצור ואופן תשלום התמלוגים.

כמה משאבים וזמן תצטרך להשקיע החברה בהגשת הבקשה?

היקף המשאבים שנדרש להשקיע בפרויקט משתנה בהתאם למספר גורמים, ביניהם מסלול התמיכה, בשלות הפרויקט, זמינות ומחויבות החברה לתהליך, הדד-ליין שהוגדר בקול הקורא ועוד. אנו במחשבה חופשית נעשה הכול על מנת לפשט ולייעל את תהליך ההגשה עבורכם. בזמן אפיון הפרויקט נקבע לו"ז מדויק לכלל תהליך אשר יגדיר את היקף ההשקעה הנדרשת מהחברה.

האם ניתן להגיש בקשה ליותר מפרויקט אחד?

בהחלט. באפשרותך להגיש בקשה לתמיכה במספר פרויקטים במקביל. השאלות שצריכות להישאל הן מועד ההגשה והמסלול.

האם ניתן לקבל החזר הוצאות רטרואקטיבי?

המדע"ר מכיר בהוצאות החל מה-1 לחודש בו הוגשה הבקשה, גם אם הדיון בתיק נעשה מספר חודשים לאחר מכן. לא ניתן לקבל החזר על הוצאות שנעשו קודם לכן.

האם ניתן להחליט לא לקחת את הכסף לאחר אישור?

בהחלט כן. המדען מאפשר לקבל החלטה סופית על כניסה לתכנית עד 60 יום מקבלת התשובה. במידה והחברה החליטה לבסוף לא לבצע את  התכנית עליה להודיע לכך ללשכת המדען הראשי תוך טווח זמן זה והיא אינה מחויבת בדבר מעבר לכך.

האם חברות מהתעשייה המסורתית יכולות להגיש תוכנית מדען ראשי?

בהחלט. המדען הראשי מנסה לתמוך בתעשייה המסורתית באופן מוצהר והיא אחת מהתחומים שזוכים לעדיפות ויתר תמיכה בשנים האחרונות. יחד עם זאת חייב להיות אלמנט טכנולוגי וחדשני בפיתוח על מנת שיהיה ניתן לקבל תמיכה באחוז השתתפות גבוה.

מהי מדיניות קרנות הון הסיכון ביחס למדען הראשי?

במשך שנים אחדות היה ידוע כי חלק מקרנות ההון סיכון אינן מעוניינות שחברות בהן השקיעו ייכנסו למסלול המדען הראשי. כיום, לאחר הסרת מגבלות רבות מחוק המו"פ (הוצאת ייצור, exit, מכירת ידע וכדומה) יותר ויותר קרנות מקבלות בברכה את השקעת המדען הראשי.

האם עדיף להגיש תוכנית בינ"ל או תוכנית רגילה?

המדען הראשי אכן נותן עדיפות מסויימת לפרוייקטים המוגשים תחת תוכניות בינלאומיות כיוריקה ויורוסטארס. מצד שני תוכניות אלו דורשות מציאת שותף טכנולוגי, הסכמים מיוחדים בין הצדדים ותהליך איטי יותר שלעיתים מותנה באישר התוכנית בשתי המדינות במקביל. יועצי מחשבה חופשית יכוונו אותכם אל המסלול המתאים ביותר עבור החברה והפרויקט.

על אילו הוצאות נוכל להיתמך?

המדען הראשי, על מסלוליו השונים, תומך בהוצאות מחקר ופיתוח בלבד. הוצאות אלו כוללות: כ"א, חומרים מתכלים, קבלני משנה ויועצים (בארץ ובחו"ל), ציוד, פטנטים ותקינה. ישנן מספר קרנות המכירות בנוסף לכך גם בהוצאות שיווק ראשוניות .

האם יש בדיקה נוספת לאחר הגשת הבקשה?

כן. זהו שלב קריטי בדרך לאישור הבקשה. לאחר הגשת הבקשה ממונה לחברה בודק מקצועי מטעם המדען הראשי. הבודק מבקר בחברה יום שלם ודן עימה בפרטי הפרויקט המוצע. צוות מחשבה חופשית יכין אתכם גם לשלב מרכזי ומכריע זה ויערוך סימולציה לבחינת ושיפור מוכנות החברה.

יש לך שאלות נוספות?