לאחרונה חלו תיקונים בחוק עידוד השקעות הון.

מטרת התיקון היא להתאים את שיעורי המס המוחלים על הכנסות מקניין רוחני הנמצא בבעלות של חברות עתירות ידע, לסביבת המס הבינלאומית, וזאת בראי השינויים בכללי המיסוי הבינלאומיים על הכנסה זו.

חברת אשר פעילותן תורמת למשק הישראלי ויבצעו העברה של הקניין הרוחני לישראל בהיקף של  לפחות 500 מיליון ש"ח, יהיו זכאיות להטבות מס לתקופה של 10 שנים לפחות.

לתיקון המלא לחצו כאן