תכנית כסף חכם – סיוע בשיווק מוצרים ושירותים לחו"ל 

מטרת התכנית הנה הגדלת היקף הייצוא של החברה לשווקים הבינלאומיים.
במסגרת התכנית יוכרו הוצאות ייעודיות לשיווק המוצרים בחו"ל או הוצאות הנובעות מרכישת שירותים לקידום מאמצי השיווק בשווקי היעד.

גובה המענק בתכנית זו הנו עד 500,000 ש"ח ויהווה 50% מגובה התקציב המאושר.

לחברות אשר תפעלנה בשוק יעד מועדף (סין,יפן והודו) יאושר מענק בגובה של 1 מיליון ש"ח.

תנאי סף: ייצוא בגובה של 250K$ לפחות בשנת 2017 או בשנת 2018

רוצים להיות הזוכים הבאים? פנו אלי לבחינת התאמה לתכנית זו ולהגשה למועד הקרוב 

בברכה,
בלה שראל
מנהלת שיווק
מחשבה חופשית

050-3034597 | 02-6799833 שלוחה 293 | [email protected]