Entries by בלה מילר

הקרן לעידוד חדשנות דיגיטלית במרחב הציבורי- קול קורא מס' 2

קול קורא מס' 2 נפתח לאחרונה ומטרתו לסייע ליזמים לפתח מוצרים חדשניים אשר יתנו מענה לאתגרי המגזר הציבורי. תנאי התכנית: תכנית מו"פ מהירה:  תמיכה: של 80% מגובה התקציב המאושר מענק: עד 300,000 ש"ח תקופה: עד 12 חודשים תכנית מו"פ:  תמיכה: עד 50% מגובה התקציב המאושר מענק: עד 4 מיליון ש"ח תקופה: עד 12 חודשים תחומי […]

Cyber Nation 2017 Rise Tel Aviv | Rise Tel Aviv | 12.7

Join SpeedMind, for the third time, to learn about unique funding opportunities and the innovative cyber security domain. The event will focus on three cyber verticals: Transportation, Finance and Health. Our keynote speakers will discuss and present their perspective on the cyber world, investors will share their point of view, and leading Israeli cyber companies […]

הוראות חדשות בגין תשלום תמלוגים – רשות החדשנות

המוטיבציה העיקרית בהקמת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגיה הינה הגמישות שניתנת למועצת הרשות בשינוי נהלי מסלולי ההטבה והקמת מסלולי הטבה חדשים. בשבוע שעבר, בברכת שר הכלכלה אלי כהן, אישרה המועצה החדשה של הרשות לחדשנות הוראות חדשות בגין תשלום תמלוגים. עיקריי השינויים: הופחת קצב החזר התמלוגים עבור חברות קטנות-בינוניות: חובת תשלום תמלוגים שעד עתה עמדה על שיעור של […]

פתיחת מקצים בתכנית "כסף חכם" לשנת 2017

תכנית "כסף חכם" נפתחה להגשות לשנת 2017. מטרת התכנית הנה הגדלת היקף הייצוא של החברה לשווקים הבינלאומיים. במסגרת התכנית יוכרו הוצאות ייעודיות לשיווק המוצרים בחו"ל או הוצאות הנובעות מרכישת שירותים לקידום מאמצי השיווק בשווקי היעד. גובה המענק בתכנית זו הנו עד 500,000 ש"ח ויהווה 50% מגובה התקציב המאושר. לחברות אשר תפעלנה בשוק יעד מועדף (סין,יפן והודו) יאושר מענק בגובה של 1 מיליון ש"ח. […]

קול קורא  מס' 9 לשת"פ ישראל –  ספרד 

במסגרת תכניות השת"פ של ישראל עם ספרד, נפתח לאחרונה קול-קורא מס' 9 לשיתוף פעולה של חברות ישראליות עם חברות ספרדיות. הקול קורא מיועד לחברות מישראל ומספרד המשתפות פעולה בפרויקטים בכל תחומי הטכנולוגיה. חברות ישראליות יוכלו להגיש בקשות לסיוע במימון של עד 50% לפרויקטים של מו"פ משותפים עם חברות מספרד. למרות שהתכנית פתוחה להגשות לחברות המפתחות מוצרים […]

נפתח קול קורא רביעי לשת"פ ישראל – יפן

במסגרת תכניות השת"פ של ישראל עם מדינות שונות, נפתח לאחרונה קול-קורא לשיתוף פעולה של חברות ישראליות עם חברות מיפן. הקול קורא מיועד לחברות מישראל ומיפן המשתפות פעולה בפרויקטים בכל תחומי הטכנולוגיה, חברות ישראליות יוכלו להגיש בקשות לסיוע במימון של עד 50% לפרויקטים של מו"פ משותפים עם חברות מיפן. מועד הגשה: 15.6.2017 לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל בלה […]

קול קורא להגשת בקשות סיוע לפיתוח מוצרים בתעשיית החלל

במסגרת שת"פ של משרד המדע הטכנולוגיה והחלל עם רשות החדשנות, פורסם לאחרונה קול קורא ראשון לשנת 2017, לקבלת בקשות למימון פיתוח מוצרים בתחום החלל. מועד אחרון להגשה: 30.4.2017 אחוזי תמיכה: 85% גובה התקציב: ללא הגבלה לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל בלה מילר מנהלת שיווק במחשבה חופשית: [email protected] , 050-3034597  

קול קורא לחברות מתחום הקלינטק

במסגרת שת"פ של משרד הביטחון ורשות החדשנות, נפתח לאחרונה קול קורא להגשת הצעות לפרויקטים להדגמת טכנולוגיות ישראליות חדשניות בתחומי תשתיות (מים, אנרגיה, ביוב) והגנת הסביבה במתקני מערכת הביטחון. בדגש על הנושאים הבאים: 1) טיפול בשפכים בתשתית עצמאית – מנותקת מתשתית הולכת שפכים מרכזית 2) טיוב איכות השפכים המוזרמים ממחנות צה"ל למערכות הולכת שפכים מרכזיות 3) מערכות […]

קול קורא לשת"פ ישראל – מקסיקו/ארגנטינה

במסגרת תכניות השת"פ של ישראל עם מדינות מאמריקה הלטינית, נפתחו לאחרונה קולות-קוראים לשיתוף פעולה של חברות ישראליות עם חברות ממקסיקו או מארגנטינה. הקולות קוראים מיועדים לחברות מישראל וממדינות אלה המשתפות פעולה בפרויקטים של מחקר ופיתוח בתחומי טכנולוגיה שונים,חברות ישראליות יוכלו להגיש בקשות לסיוע במימון של עד 50% לפרויקטים של מו"פ משותפים.   לפרטים נוספים אודות התכניות […]

קול קורא לשת"פ ישראל – סין

במסגרת תכניות השת"פ של ישראל עם מדינות שונות, נפתח לאחרונה קול-קורא לשיתוף פעולה של חברות ישראליות עם חברות מסין (מכל רחבי הארץ). הקול קורא מיועד לחברות מישראל ומסין המשתפות פעולה בפרויקטים בכל תחומי הטכנולוגיה, חברות ישראליות יוכלו להגיש בקשות לסיוע במימון של עד 50% לפרויקטים של מו"פ משותפים עם חברות מסין. מועד הגשה: מאי 2017 לפרטים נוספים אודות התכנית […]