Entries by בלה מילר

קול קורא לשת"פ ישראל – סין

במסגרת תכניות השת"פ של ישראל עם מדינות שונות, נפתח לאחרונה קול-קורא לשיתוף פעולה של חברות ישראליות עם חברות מסין (מכל רחבי הארץ). הקול קורא מיועד לחברות מישראל ומסין המשתפות פעולה בפרויקטים בכל תחומי הטכנולוגיה, חברות ישראליות יוכלו להגיש בקשות לסיוע במימון של עד 50% לפרויקטים של מו"פ משותפים עם חברות מסין. מועד הגשה: מאי 2017 לפרטים נוספים אודות התכנית […]

מסלול מימד – מינוף מו"פ דואלי צבאי, בטחוני ומסחרי

נפתח לאחרונה קול קורא מס' 10 לתכנית מימ"ד. תכנית זו הינה תכנית שת"פ בין רשות החדשנות לבין המנהל למחקר פיתוח אמל"ח ותשתיות טכנולוגיות (מפא"ת). המטרה של התכנית הינה לעודד מו"פ דואלי (צבאי/ביטחוני ואזרחי/עסקי). מועד הגשה: 21.4.2017 לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל בלה מילר מנהלת שיווק במחשבה חופשית: [email protected] , 050-3034597

,

Federal grants for cyber security companies

You are welcome to our next meetup where we'll present the various mechanisms and grants available for Israeli Cyber Companies and Researchers in the U.S. 2017 is going to be a record breaking year for R&D subsidies provided by the US government for Cyber companies and Researchers. This year continues a trend that began two […]

קול קורא לשת"פ ישראל – יוון

במסגרת תכניות השת"פ של ישראל עם מדינות שונות, נפתח לאחרונה קול-קורא לשיתוף פעולה של חברות ישראליות עם חברות מיוון. הקול קורא מיועד לחברות מישראל ומיוון המשתפות פעולה בפרויקטים של מחקר ופיתוח בתחומי טכנולוגיה שונים (מזון, מדעי החיים ופארמה, אנרגיה וסביבה),חברות ישראליות  בתחומים אלו יוכלו להגיש בקשות לסיוע במימון של עד 50% לפרויקטים של מו"פ משותפים עם חברות […]

נחתם הסכם שת"פ ישראל -מסצ'וסטס 

במסגרת תכניות השת"פ של ישראל עם ארה"ב, נחתם לאחרונה הסכם לשיתוף פעולה של חברות ישראליות עם חברות ממסצ'וסטס. הקול קורא מיועד לחברות מישראל וחברות ממסצ'וסטס המשתפות פעולה בפרויקטים של מחקר ופיתוח בכל תחומי הטכנולוגיה. חברות ישראליות יוכלו להגיש בקשות לסיוע במימון של עד 50% לפרויקטים של מו"פ משותפים עם חברות ממסצ'וסטס.   לפרטים נוספים אודות התכנית […]

שת"פ ישראל – נבדה (לחברות בתחום המים)

במהלך כנס בנבאדה ארה"ב, אשר עסק בשיתופי פעולה בתחום המים בין ארה"ב לישראל, הכריזו על ההסכם שת"פ בין רשות החדשנות לבין ווטרסטרט-התאגיד האמריקאי שמפעיל תוכניות ליישום פתרונות מים חדשניים בנבאדה וברחבי ארה"ב. ההסכם יאפשר לחברות ישראליות להדגים טכנולוגיות שפיתחו בשת"פ עם גופי מים וחברות תשתיות מים בארה"ב, כולל תמיכה כספית בעלויות פרוייקטי הדגמה. הגשת בקשות עד […]

 מסלול ויזות חדשנות ליזמים זרים יוצא לדרך!

רשות החדשנות מזמינה גופים המעוניינים לקלוט יזמים זרים, להגיש הצעות בכדי לשמש כמסגרת תומכת. במסגרת מסלול ויזת החדשנות, יוכל היזם לשהות בישראל לתקופה של עד 24 חודשים בה יתאפשר לו לקבל תמיכה במסגרת מסלול תנופה של רשות החדשנות. בהמשך, במידה והמיזם יבשיל לכדי חברה, יוכל היזם הזר להגיש בקשה לתמיכה על ידי רשות החדשות. לאחר […]

הסכם שת"פ ישראל – קזחסטן

במסגרת תכניות השת"פ של ישראל עם מדינות שונות, נחתם לאחרונה הסכם לשיתוף פעולה של חברות ישראליות עם חברות מקזחסטן. הקול קורא מיועד לחברות מישראל וחברות מקזחסטן המשתפות פעולה בפרויקטים של מחקר ופיתוח בכל תחומי הטכנולוגיה. חברות ישראליות יוכלו להגיש בקשות לסיוע במימון של עד 50% לפרויקטים של מו"פ משותפים עם חברות מקזחסטן.   קול קורא יפורסם בקרוב! […]