Entries by בלה מילר

שת"פ ישראל קרנטקה (הודו)

במסגרת תכניות השת"פ של ישראל עם קרנטקה (הודו), הושק לאחרונה קול-קורא לשיתוף פעולה של חברות ישראליות עם חברות מקרנטקה (הודו). הקול קורא מיועד לחברות מישראל וקרנטקה (הודו) המשתפות פעולה בפרויקטים של מחקר ופיתוח. חברות ישראליות יוכלו להגיש בקשות לסיוע במימון של עד 50% לפרויקטים של מו"פ משותפים עם חברות קרנטקה (הודו). מועד הגשה: 17.11.2017 לפרטים נוספים […]

קול קורא שת"פ ישראל אוסטרליה

במסגרת תכניות השת"פ של ישראל עם אוסטרליה, הושק לאחרונה קול-קורא לשיתוף פעולה של חברות ישראליות עם חברות אוסטרליות (מ-New South Wales). הקול קורא מיועד לחברות מישראל ומאוסטרליה המשתפות פעולה בפרויקטים. מטרת התכנית לסייע במימון פרוייקטי מחקר ופיתוח אשר יש בהם פוטנציאל מסחרי. חברות ישראליות יוכלו להגיש בקשות לסיוע במימון של עד 50% לפרויקטים של מו"פ משותפים […]

BioMoney 2017 | APM House Tel Aviv | 11.9

Amit, Pollak, Matalon & Co. (APM & Co.), and Freemind Israel cordially invite you to learn moreon how to leverage private funding alongside government funding in the challenging world of Life Sciences. Join us for a unique event, gathering speakers from multi disciplines that will share their own knowledge and present new opportunities in this […]

תכנית צת"מ – תמיכה ברכש ציוד תומך מחקר ופיתוח בתחום תאי גזע והביו-רפואה

מטרת התכנית היא הרחבת התשתית המשמשת למו"פ בתחומי מדעי החיים ומתן גישה לגופים ישראליים לשירותי מו"פ שלא היו קיימים בארץ עד כה. .המענק ניתן עבור רכישת ציוד מתקדם, הרחבת יכולות הביצוע של הפעילויות הדרושות להוכחת היתכנות ולקבלת אישורים רגולטוריים לביצוע ניסויים קלינים התכנית נועדה לתמוך בחברות בעיקר בתחומי מחקר תאי הגזע ומחקר ביו- רפואה, אשר מעוניינות […]

השקת קול קורא לשת"פ ישראל – ברזיל

במסגרת תכניות השת"פ של ישראל עם ברזיל, הושק לאחרונה קול-קורא לשיתוף פעולה של חברות ישראליות עם חברות ברזילאיות. הקול קורא מיועד לחברות מישראל ומברזיל המשתפות פעולה בפרויקטים בכל תחומי הטכנולוגיה. חברות ישראליות יוכלו להגיש בקשות לסיוע במימון של עד 50% לפרויקטים של מו"פ משותפים עם חברות מברזיל. מועד הגשה: 15.12.2017 לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל […]

קול קורא מס' 5 לשת"פ ישראל – קטלוניה

במסגרת תכניות השת"פ של ישראל עם קטלוניה, נפתח לאחרונה קול-קורא מס' 5 לשיתוף פעולה של חברות ישראליות עם חברות מקטלוניה. הקול קורא מיועד לחברות מישראל ומקטלוניה המשתפות פעולה בפרויקטים בכל תחומי הטכנולוגיה. חברות ישראליות יוכלו להגיש בקשות לסיוע במימון של עד 50% לפרויקטים של מו"פ משותפים עם חברות מקטלוניה. מועד הגשה: 23.10.2017 לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל […]

קול קורא מס' 5 לשת"פ ישראל – הונגריה

במסגרת תכניות השת"פ של ישראל עם הונגריה, נפתח לאחרונה קול-קורא מס' 5 לשיתוף פעולה של חברות ישראליות עם חברות הונגרית. הקול קורא מיועד לחברות מישראל ומהונגריה המשתפות פעולה בפרויקטים באחד מהתחומים הבאים: קלינטק, ICT, אגרוביוטק וביוטכנולוגיה. חברות ישראליות יוכלו להגיש בקשות לסיוע במימון של עד 50% לפרויקטים של מו"פ משותפים עם חברות מהונגריה. מועד הגשה: 8.8.2017 לפרטים נוספים […]

קול קורא מס' 8 לשת"פ ישראל – איטליה

במסגרת תכניות השת"פ של ישראל עם איטליה, נפתח לאחרונה קול-קורא מס' 8 לשיתוף פעולה של חברות ישראליות עם חברות איטלקיות. הקול קורא מיועד לחברות מישראל ומאיטליה המשתפות פעולה בפרויקטים בכל תחומי הטכנולוגיה. חברות ישראליות יוכלו להגיש בקשות לסיוע במימון של עד 50% לפרויקטים של מו"פ משותפים עם חברות מאיטליה. מועד הגשה: 30.11.2017 לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל […]

שת"פ ישראל ומחוז קוויבק בקנדה

במסגרת תכניות השת"פ של ישראל עם קנדה, נפתח לאחרונה קול-קורא  לשיתוף פעולה של חברות ישראליות עם חברות ממחוז קוויבק בקנדה. הקול קורא מיועד לחברות מישראל וממחוז קוויבק בקנדה המשתפות פעולה בפרויקטים טכנולוגיים. חברות ישראליות יוכלו להגיש בקשות לסיוע במימון של עד 50% לפרויקטים של מו"פ משותפים עם חברות ממחוז קוויבק בקנדה. התכנית פתוחה לחברות המפתחות מוצרים […]

תיקונים בחוק עידוד השקעות הון

לאחרונה חלו תיקונים בחוק עידוד השקעות הון. מטרת התיקון היא להתאים את שיעורי המס המוחלים על הכנסות מקניין רוחני הנמצא בבעלות של חברות עתירות ידע, לסביבת המס הבינלאומית, וזאת בראי השינויים בכללי המיסוי הבינלאומיים על הכנסה זו. חברת אשר פעילותן תורמת למשק הישראלי ויבצעו העברה של הקניין הרוחני לישראל בהיקף של  לפחות 500 מיליון ש"ח, […]