Entries by בלה מילר

קול קורא לשת"פ ישראל – יוון

במסגרת תכניות השת"פ של ישראל עם מדינות שונות, נפתח לאחרונה קול-קורא לשיתוף פעולה של חברות ישראליות עם חברות מיוון. הקול קורא מיועד לחברות מישראל ומיוון המשתפות פעולה בפרויקטים של מחקר ופיתוח בתחומי טכנולוגיה שונים (מזון, מדעי החיים ופארמה, אנרגיה וסביבה),חברות ישראליות  בתחומים אלו יוכלו להגיש בקשות לסיוע במימון של עד 50% לפרויקטים של מו"פ משותפים עם חברות […]

נחתם הסכם שת"פ ישראל -מסצ'וסטס 

במסגרת תכניות השת"פ של ישראל עם ארה"ב, נחתם לאחרונה הסכם לשיתוף פעולה של חברות ישראליות עם חברות ממסצ'וסטס. הקול קורא מיועד לחברות מישראל וחברות ממסצ'וסטס המשתפות פעולה בפרויקטים של מחקר ופיתוח בכל תחומי הטכנולוגיה. חברות ישראליות יוכלו להגיש בקשות לסיוע במימון של עד 50% לפרויקטים של מו"פ משותפים עם חברות ממסצ'וסטס.   לפרטים נוספים אודות התכנית […]

שת"פ ישראל – נבדה (לחברות בתחום המים)

במהלך כנס בנבאדה ארה"ב, אשר עסק בשיתופי פעולה בתחום המים בין ארה"ב לישראל, הכריזו על ההסכם שת"פ בין רשות החדשנות לבין ווטרסטרט-התאגיד האמריקאי שמפעיל תוכניות ליישום פתרונות מים חדשניים בנבאדה וברחבי ארה"ב. ההסכם יאפשר לחברות ישראליות להדגים טכנולוגיות שפיתחו בשת"פ עם גופי מים וחברות תשתיות מים בארה"ב, כולל תמיכה כספית בעלויות פרוייקטי הדגמה. הגשת בקשות עד […]

 מסלול ויזות חדשנות ליזמים זרים יוצא לדרך!

רשות החדשנות מזמינה גופים המעוניינים לקלוט יזמים זרים, להגיש הצעות בכדי לשמש כמסגרת תומכת. במסגרת מסלול ויזת החדשנות, יוכל היזם לשהות בישראל לתקופה של עד 24 חודשים בה יתאפשר לו לקבל תמיכה במסגרת מסלול תנופה של רשות החדשנות. בהמשך, במידה והמיזם יבשיל לכדי חברה, יוכל היזם הזר להגיש בקשה לתמיכה על ידי רשות החדשות. לאחר […]

הסכם שת"פ ישראל – קזחסטן

במסגרת תכניות השת"פ של ישראל עם מדינות שונות, נחתם לאחרונה הסכם לשיתוף פעולה של חברות ישראליות עם חברות מקזחסטן. הקול קורא מיועד לחברות מישראל וחברות מקזחסטן המשתפות פעולה בפרויקטים של מחקר ופיתוח בכל תחומי הטכנולוגיה. חברות ישראליות יוכלו להגיש בקשות לסיוע במימון של עד 50% לפרויקטים של מו"פ משותפים עם חברות מקזחסטן.   קול קורא יפורסם בקרוב! […]

,

4.1.2017 | Hitting the Wall- How to clear financial hurdles in the race for startup success | Google Campus TLV

For Registration Please Click Here Hitting the wall is a term used in endurance sports that means running out of energy. Careful planning before and monitoring during a race is key to avoiding this. Startups have a lot in common with endurance sports, including the need to strategize, monitor and thus avoid “hitting the wall”. […]

הסכם שת"פ ישראל – צ'ילה

במסגרת הרחבת שיתופי פעולה בין רשות החדשנות לבין מדינות רבות אחרות, נחתם לאחרונה הסכם שת"פ בין רשות החדשנות לבין תאגיד המקביל בצ'ילה. קול קורא ראשון יפורסם בקרוב לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל בלה מילר מנהלת שיווק במחשבה חופשית: [email protected] , 050-3034597

שת"פ ישראל – גרמניה / 30 מיליון יורו למיזמי ננוטכנולוגיה

במסגרת תכנית השת"פ של ישראל עם גרמניה, תתמוך התכנית בפרויקטי מו"פ משותפים בתחום הננוטכנולוגיה. לשם תכנית זו הוקצו 30 מיליון יורו. הקול קורא מיועד לחברות מישראל וגרמניה המשתפות פעולה בפרויקטים של מחקר ופיתוח. חברות ישראליות יוכלו להגיש בקשות לסיוע במימון של עד 50% לפרויקטים של מו"פ משותפים עם חברות מגרמניה.   לפרטים נוספים אודות התכנית […]