Horizon 2020 – FTI

Fast Track to Innovation – FTI

כחלק ממטרות האיחוד האירופאי לשילוב יותר גופים מהתעשייה, בייחוד עסקים קטנים ובינוניים, בתוכניות פיתוח החדשנות במסגרת הורייזון 2020, החלה הטמעתה של תוכנית מימון ייחודית זו המאפשרת בפעם הראשונה גיבוש מאגדים קטנים (consortiums) של בין שלושה לחמישה משתתפים, לצורך פיתוח מוצרים חדשניים קרובים לשוק בעלי פוטנציאל השפעה גבוה על השווקים האירופאים והעולמיים.

ליצירת קשר עמנו בנושא יש ללחוץ על הלינק למעבר – צור קשר

התוכנית תממן את המאגדים הזוכים במענק של עד שלושה מיליון יורו בתמיכה של 70% מהוצאות הפיתוח עבור חברות עם מטרות רווח המשתתפות במאגד ותמיכה של 100% מהוצאות הפיתוח עבור ארגונים ללא מטרות רווח אשר משתתפות במאגד.

למה לגשת?

  • הגשה במסגרת קונסורציום קטן יותר
  • זמן קצר לתשובה – 3 חודשים
  • חניכה ואימון ברמה אירופית
  • המענק הוא לא מדלל, אינו מטיל הגבלות על IP או על זכויות ייצור
  • ללא דרישה להחזר תמלוגים
  • יתרון עבור עסקים קטנים ובינוניים ועסקים אשר מבקשים לראשונה את תמיכת האיחוד האירופאי
  • ניתן להגיש בקשות העוסקות בכל תחומי הטכנולוגיה

צור איתנו קשר