Horizon 2020

 SME Instrument

במסגרת תוכנית הוריזון 2020, נחנך בשנת 2014 מנגנון חדש שנועד לסייע לחברות קטנות ובינוניות על ידי מימון פרויקטים של מחקר ופיתוח חדשניים ופורצי דרך.

ליצירת קשר עמנו בנושא יש ללחוץ על הלינק למעבר – צור קשר

המנגנון כולל 3 מסלולים, כל אחד מותאם לרמת הבשלות הטכנולוגית של המוצר בפיתוח:

מסלול ראשון – Phase 1 – הוכחת היתכנות:

  • בדיקת היתכנות הינה בדיקת הכדאיות הטכנולוגית או המעשית, כמו גם הכלכלית של רעיון בדגש על החדשנות.
  • פעילויות נתמכות: ניהול סיכונים, מחקר שוק, מעורבות משתמש, ניהול הקניין הרוחני (IP), פיתוח אסטרטגיה וחדשנות, חיפוש שותף, הוכחת היתכנות של רעיון וכו'.
  • ההצעה צריכה לכלול תכנית עסקית ראשונית המבוססת על הרעיון / הקונספט המוצע.

מועדי ההגשה לשנת 2018 הם: 08/02/2018, 03/05/2018, 05/09/2018, 07/11/2018.

מסלול שני – Phase 2 – מרעיון למוצר:

  • פרויקטים חדשניים שיקבלו תמיכה יצטרכו להדגים את הפוטנציאל הגבוה במונחים של כושר התחרות של החברה וצמיחתה המתבססת על תכנית עסקית אסטרטגית.
  • פעילויות: פיתוח Demo, בדיקות, בניית אב טיפוס, ביצוע בדיקות Pilot, גמלון (Scale-up), מזעור, עיצוב וכדומה.
  • ההצעות יכללו מפרט עבור תוצאות הפרויקט, כולל תכנית מסחור ראשונה, וקריטריונים להצלחה.

מועדי ההגשה לשנת 2018 הם: 10/01/2018, 14/03/2018, 23/05/2018, 10/10/2018.

מסלול שלישי – אימון וחניכה:

  • המשתתפים יהנו מסל של שירותי תמיכה כמו גם גישה לקרנות הפיננסיות הפועלות במסגרת Horizon 2020.

המשתתפים יכולים לגשת לשלב 1 ולאחר מכן לגשת לשלב 2, או לגשת ישירות לשלב 2.

למה לגשת?

  • גישה לקרנות הפיננסיות הפועלות במסגרת Horizon 2020.
  • חניכה ואימון ברמה אירופית.
  • הגשה שאינה מחייבת השתתפות בקונסורציום.

צרו איתנו קשר