Horizon 2020

 SME Instrument

במסגרת תוכנית הוריזון 2020, נחנך בשנת 2014 מנגנון חדש שנועד לסייע לחברות קטנות ובינוניות על ידי מימון פרויקטים של מחקר ופיתוח חדשניים ופורצי דרך. המנגנון כולל 3 מסלולים, כל אחד מותאם לרמת הבשלות הטכנולוגית של המוצר בפיתוח:

מסלול ראשון – Phase 1 – הוכחת היתכנות:

  • בדיקת היתכנות הינה בדיקת הכדאיות הטכנולוגית או המעשית, כמו גם הכלכלית של רעיון בדגש על החדשנות.
  • פעילויות נתמכות: ניהול סיכונים, מחקר שוק, מעורבות משתמש, ניהול הקניין הרוחני (IP), פיתוח אסטרטגיה וחדשנות, חיפוש שותף, הוכחת היתכנות של רעיון וכו'.
  • ההצעה צריכה לכלול תכנית עסקית ראשונית המבוססת על הרעיון / הקונספט המוצע.

מועדי ההגשה לשנת 2018 הם: 08/02/2018, 03/05/2018, 05/09/2018, 07/11/2018.

מסלול שני – Phase 2 – מרעיון למוצר:

  • פרויקטים חדשניים שיקבלו תמיכה יצטרכו להדגים את הפוטנציאל הגבוה במונחים של כושר התחרות של החברה וצמיחתה המתבססת על תכנית עסקית אסטרטגית.
  • פעילויות: פיתוח Demo, בדיקות, בניית אב טיפוס, ביצוע בדיקות Pilot, גמלון (Scale-up), מזעור, עיצוב וכדומה.
  • ההצעות יכללו מפרט עבור תוצאות הפרויקט, כולל תכנית מסחור ראשונה, וקריטריונים להצלחה.

מועדי ההגשה לשנת 2018 הם: 10/01/2018, 14/03/2018, 23/05/2018, 10/10/2018.

מסלול שלישי – אימון וחניכה:

  • המשתתפים יהנו מסל של שירותי תמיכה כמו גם גישה לקרנות הפיננסיות הפועלות במסגרת Horizon 2020.

המשתתפים יכולים לגשת לשלב 1 ולאחר מכן לגשת לשלב 2, או לגשת ישירות לשלב 2.

למה לגשת?

  • גישה לקרנות הפיננסיות הפועלות במסגרת Horizon 2020.
  • חניכה ואימון ברמה אירופית.
  • הגשה שאינה מחייבת השתתפות בקונסורציום.

צרו איתנו קשר: